• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2016 06 17 15 59 04W Złoczewie w w północno-zachodniej części posiadłości Sióstr kamedułek stoi kapliczka św. Jana Nepomucena.

W Złoczewie w w północno-zachodniej części posiadłości Sióstr kamedułek stoi kapliczka św. Jana Nepomucena. Została ona rok temu odnowiona przez Siostry Kamedułki i mieszkańców Złoczewa - przyjaciół klasztoru. Przy okazji renowacji uzupełniono ją także o postać Świętego.
Kiedy powstała kapliczka? Wskazówkę daje nam napis na jej postumencie. Dużymi literami wyryto słowa: Święty Janie Nepomucynie módl się za nasze dusze, których ciała leżą tu i na nowym cmentarzu. Nieco wyżej znajduje się data: 1965 Roku.
Umieszczony napis pozwala wyciągnąć wniosek, że kapliczka świętego Jana Nepomucena nie znajdywała się w tym miejscu, ale na cmentarz parafialnym, położonym wokół kościoła. Kapliczka trafiła na obecne miejsce po II wojnie światowej - napisał Waldemar Rozynkowski  (Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii złoczewskiej, Toruń 2004).
Badania Rozynkowskiego, jak i wcześniejsze wiążą kapliczkę w cmentarzem, który znajdował się przy kościele parafialnym. Ale jest to myślenie zbyt uproszczone. Zapominają oni bowiem o tym, że przy kościele klasztornym jeszcze w XIX w. można było także spotkać mogiły.
Poza tym kluczowa może być tu data 1865 r. Jeśli przyjmiemy teorię, że pierwotnie stała ona przy kościele parafialnym, wówczas może to być czas kiedy w miejscu tym zlikwidowano ostatnią mogiłę. A ponieważ prochy wcześniej pochowanych wciąż znajdują się w ziemi wokół kościoła, stąd by o tym nie zapominać postawiono kapliczkę. A może po opuszczeniu klasztoru przez zakonników mogiły zlikwidowano także i przy kościele klasztornym. I to właśnie tam ją postawiono?
Kapliczki raczej nie należy wiązać z zakończonym wówczas Powstaniem Styczniowym.
Po II wojnie skradziono z niej figurkę Świętego. Zastąpiła ją porcelanowa figurka Matko Boskiej. Dopiero ostatnia renowacja przywrocila kapliczce świętego Jana Nepomucena. Wizerunek świętego powstał w pracowni Sióstr Kamedułek.

jm

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież