Drukuj

2016 10 29 23 24 02W Wieluniu na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Granicznej stoi osadzony w kamieniu krzyż. Jest to kolejny krzyż, który stanął w tym miejscu.

W Wieluniu na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Granicznej stoi osadzony w kamieniu krzyż. Jest to kolejny, który stanął w tym miejscu. Obok pozostał ślad po pierwotnym krzyżu - wkopany kamień, z którego wystaje kawałek pogiętej kantówki. Ten mógł zostać ufundowany  w okresie międzywojennym, choć niewykluczone, że wcześniej. Był osadzony w polnym kamieniu. Postawiono go między domami ewangelików. Wtedy też w maju śpiewano przy nim litanię do Matki Bożej.
Jednak w 1939 r. Polskę najechali Niemcy. Niedługo potem rozpoczęli oni planowane usuwanie symboli chrześcijańskich z terenów okupowanych. Wśród innych krzyży wieluńskich zniszczyli także ten przy ulicy 3 Maja. Został obcięty. 
Po wojnie mieszkańcy Gaszyna postanowili go odbudować. W tym celu powstał komitet, na czele którego stanął kościelny Jonas. Komitet zebrał pieniądze za którego ufundowano nowy, także metalowy, ale już zapewne dużo wyższy krzyż.
Krzyż ma 2,5 m wysokości i sądząc po grubości kantówki z pierwotnego krzyża, na pewno od niego wyższy. Rozpiętość ramion wynosi 50 cm. Ciekawe wydaje się połączenie głównej konstrukcji z drewnianym krzyżem z ukrzyżowanym Chrystusem. Podstawa została wykona z betonu.
Jak widać po pozostawionych kwiatach i zniczach krzyżem opiekują się okoliczni mieszkańcy.
W artykule wykorzystano informacje z książki T. Spychały, Przydrożne krzyże, kapliczki i figury na terenie gminy Wieluń, Wieluń 2005.

jm